Contra Zorgbemiddeling: voor zorg en zzp'ers

Contra Zorgbemiddeling

Nog meer recencies bekijken >

Recensies

Contra zorgbemiddeling: voor zorg en zzp'ers.

Eind april 2020 zijn Contra Zorgbemiddeling en Zichtbaar24 de samenwerking aangegaan. Contra Zorgbemiddeling werkt vanuit een eigenzinnige visie: goede zorg verlenen voor een zo laag mogelijke prijs. Dit doen zij door als verbinder te fungeren tussen zzp’ers en zorginstellingen. Veel zorginstellingen krijgen namelijk te maken met personeelstekorten, ziekteverzuim en vakanties: een situatie waarbij zzp’ers binnen de zorg kunnen inspringen. Als schakel tussen de zorginstelling en de zzp’er kan Contra Zorgbemiddeling kwalitatieve oplossingen realiseren.

Doelstelling Contra Zorgbemiddeling: zichtbaar zijn voor zorginstellingen.

De rol die zzp’ers binnen de zorgbranche vervullen wordt nog wel eens onderschat, ook binnen de verschillende zorginstellingen. Zij kiezen in uitzonderlijke situaties, en om uiteenlopende redenen, nog te vaak voor een oplossing die niet bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Een voorbeeld is het personeelstekort waar elke zorginstelling wel mee te maken krijgt; de inzet van zzp’ers kan hierin een cruciale rol spelen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Om die reden wil Contra Zorgbemiddeling de zichtbaarheid als bemiddelingsbureau vergroten onder zorginstellingen. Dit zijn derhalve de partijen die besluiten een zzp’er wel of niet mee te nemen in diverse trajecten.

Inhoud samenwerking.

De samenwerking tussen Contra Zorgbemiddeling en Zichtbaar24 is steeds intensiever geworden. Om het bereik van Contra Zorgbemiddeling zo groot mogelijk te maken, is gekozen voor een dynamische samenwerking. Enerzijds is gebruik gemaakt van één van de platformen van Zichtbaar24, de Nationale Zorggids, en anderzijds is binnen de zoekmachine geïnvesteerd in zichtbaarheid en bereik.

Nationale Zorggids – relevante doelgroep

Op de Nationale Zorggids heeft Contra Zorgbemiddeling een sterke click met het bezoekersprofiel op deze website, namelijk mensen die direct betrokken zijn bij de zorg. Hier komt Contra Zorgbemiddeling dan ook terug middels maandelijkse blogs en display advertisement. De terugkerende zichtbaarheid zorgt voor een groei van de merknaam.

Google Netwerk

De andere factor is het Google Netwerk. Hier is gericht gekeken naar een effectieve strategie om zorginstellingen te bereiken, en gekozen is voor display advertising. Hiermee genereert Contra Zorgbemiddeling bezoekers die via een banner terechtkomen op de website.

Sterke ambities.

MediaGarant ondersteunt de ambitie en visie van Contra Zorgbemiddeling op de zorg in de breedste zin. Wil je hier ook meer over weten? Bezoek de website van Contra Zorgbemiddeling. Zowel voor zorginstellingen als zzp’ers.

Wil jij dit ook?

Vraag het Robin.

We zijn jou voor.

tekst Nationale zorggids in het grijs dat partner is van zichtbaar24

Wij zijn trots op al onze klanten! Benieuwd naar ons werk?

z in de kleuren paars en blauw logo zichtbaar24