de-kracht-van-social-media-marketing

Facebook vacaturemarketing: op zoek naar onderwijsprofessionals?

Het onderwijs ligt de laatste jaren onder een vergrootglas. De lerarentekorten lopen op, hetgeen een negatief effect heeft op de algemene kwaliteit van het onderwijs. Voorbeelden waarin scholen een klas naar huis hebben moeten sturen, als gevolg van het ontbreken van adequate invalkrachten, zijn daarvan een teken aan de wand. Geen goed teken, want goed onderwijs staat aan de basis van het leven. Juist daarom wringen onderwijsinstellingen zich in bochten om nieuw personeel te werven. Is dit echter wel kosten efficiënt, of zijn er betere manieren om onderwijzers aan te trekken?

Vacatures in het onderwijs

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW is gebleken dat het lerarentekort in de laatste 10 jaar flink is gestegen, maar dat in 2020 voor het eerst een lichte daling in onderwijsvacatures zichtbaar zal worden. Hoewel de cijfers voor het eerst sinds jaren dus weer positief zullen uitvallen, is er nog een lange weg te gaan. Met name in het westen van Nederland is sprake van een hardnekkig tekort aan geschoold onderwijspersoneel. Landelijk hebben we nog altijd te maken met een tekort van ruim 5.500 fte.

Het betekent dat onderwijsinstellingen (te) veel geld moeten steken in het op peil houden van het personeelsbestand. Het budget dat wordt vrijgemaakt voor het werven van onderwijzers komt niet in het onderwijs zelf terecht, waar het wel voor bedoeld is. Die manier van vacatures invullen heeft daarmee een onbedoeld negatief effect op de kwaliteit van onderwijs in het geheel.

Dure detacheringbureaus

Een slechte ontwikkeling binnen het onderwijs, evenals binnen de zorgsector, is te herleiden naar de groei van het aantal zzp’ers binnen de sector. Veel leraren verlaten de school en schrijven zich uit, om vervolgens als zzp’er terug te keren. Soms is dit zelfs bij dezelfde school en in dezelfde functie. De leraar wordt via een detacheerder herplaatst, maar dan met een fors hoger salaris. Het tekent de problemen die het lerarentekort met zich meebrengt, ofwel het onvermogen van onderwijsinstellingen om zelf nog gekwalificeerd personeel in loondienst te vinden.

Wat maakt de detachering via een gespecialiseerd bureau zo duur? Dit heeft diverse oorzaken:

 1. Vacatures worden (tegen betaling) verspreid op diverse online vacaturewebsites
 2. Accountmanagers zijn doorlopend bezig met het werven van leerkrachten die al een vaste aanstelling hebben, maar zich oriënteren op een andere school
 3. Per gedetacheerde leerkracht ontvangt de accountmanager of het detacheringsbureau een bonus
 4. Veel leerkrachten gaan verder als zzp’er en bepalen eigen tarieven, welke fors hoger liggen dan een vast salaris in loondienst
 5. Administratieve lasten en bijscholing

Detachering heeft uiteraard ook zijn voordelen, want je beschikt direct over personeel voor de klas. Positief met het oog op het lerarentekort in het onderwijs. Wegen de kosten op tegen de baten?

Onderwijsvacatures voordelig ingevuld

Het kán goedkoper. In het zogenaamde ‘bovenschools’ is voldoende geschoold personeel aanwezig om leerkrachten aan te nemen. Echter gaat er momenteel iets duidelijk mis in de zoektocht naar nieuwe vakmensen. Te veel wordt gekeken naar ‘direct resultaat’, en te weinig naar de lange termijn. Dit stuwt de kosten voor het invullen van bestaande en aanstaande vacatures, zeker bij de keuze voor een detacheringsbureau. Alternatieven zijn er zeker, maar dan moeten onderwijsinstellingen wel durven investeren in eigen vacaturemarketing.

Wil je de beste onderwijsprofessionals vinden en kosten efficiënt te werk gaan? Kies voor ons voordelige vacaturepakket en bereik 160.000 professionals binnen het onderwijs. Hoe? Bekijk onze Actie Vacatures Onderwijs en ontdek hoe we de beste kandidaten voor de functie vinden.

Alternatief: Facebook Vacaturemarketing

Een alternatief voor dure detachering van onderwijspersoneel is door te kijken wat mogelijk is in eigen beheer. Bij Zichtbaar24 geloven we in de kracht van Facebook Advertising, óók als het gaat om het vinden van personeel voor jouw organisatie. Binnen het Business-account op Facebook is het namelijk mogelijk een campagne op te zetten, gericht op het genereren van leads. Hoe gaat dat in zijn werk?

 1. Creëer een omschrijving van de gewenste kandidaat
 2. Open vanuit de onderwijsinstelling het advertentieaccount (of maak deze aan)
 3. Aanmaken advertentie à Target op ‘Leads genereren’
 4. Kies binnen de campagne voor een gedetailleerde doelgroep: eigenschappen, demografische gegevens, interesses en gedrag passend bij de ideale kandidaat wordt hier geselecteerd.
 5. Ontwikkel de advertentie: beeldmateriaal, unieke tekst en een call-to-action.
 6. Voeg een lead-formulier toe, waar kandidaten hun naam, telefoonnummer, e-mail en andere relevante informatie kunnen achterlaten.
 7. Geef dagelijks een follow-up voor leads. Een verse lead moet direct benut worden.

Kosten leads via Facebook Advertising

Binnen een advertentiecampagne zoals bovenstaande maak je kosten op basis van leads. Dit zijn je resultaten. Gemiddeld mag je rekening houden met leadkosten tussen de 10 en 50 euro per resultaat. Hoe specifieker jij het profiel van de gewenste kandidaat samenstelt, hoe meer kwalitatieve leads je evenwel ontvangt. Je bepaalt vervolgens zelf het aantal leads binnen de campagne. Soms vind je de gewenste kandidaat al na 3 leads, terwijl je met 20 leads vanzelfsprekend meer keuzemogelijkheden hebt. De kosten voor het vinden van een leerkracht of onderwijsassistent zal in alle gevallen voordeliger uitvallen, zonder dat je inboet op de kwaliteit. Een efficiënt alternatief.

Facebook vacaturemarketing uitbesteden

Ben je geïnteresseerd geraakt? Het opzetten van Facebook Vacaturemarketing is bij Zichtbaar24 in goede handen. Als Facebook Partner helpen we je nieuwe onderwijsprofessionals te vinden, zonder dat je daar te veel voor moet betalen. Wij beschikken over unieke social media platformen binnen het onderwijs, en weten precies hoe we voor jouw organisatie de juiste kandidaten genereren in de vorm van leads. Ontdek meer over onze kosten efficiënte strategie. Samen zorgen we ervoor dat er meer geld overblijft om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

z in de kleuren paars en blauw logo zichtbaar24