de-kracht-van-social-media-marketing

Een nulmeting op de eigen website

Wat is een nulmeting?

En.. is een nulmeting relevant? Laten we maar direct met de deur in huis vallen: zeker! Een nulmeting hoeft niet iedere maand uitgevoerd te worden, maar het  biedt absoluut houvast voor de organisatie. Je raakt bekend met de huidige kwaliteit van je website, en kunt zo beter naar een gemeenschappelijk doel toewerken. Ook maakt het inzichtelijk welke onderdelen van de website extra aandacht verlangen. Waarom is dit interessant?

Stel je de volgende situatie voor: je website is (nog) niet vindbaar voor de beoogde doelgroep, en komt onvoldoende naar voren in de zoekmachine. Je hebt inmiddels al een aantal aanpassingen gedaan, maar de resultaten blijven achter bij de verwachting. Omdat er geen nulmeting is gedaan, ontbreekt het je aan de gewenste inzichten. Je zult niet hard kunnen maken op welke punten je website beter scoort, en waar ruimte is voor verbetering. Een nulmeting maakt dat wél mogelijk.

SEO audit

Een nulmeting wordt vaak voorafgegaan aan een SEO audit. Dit is een analyse van de huidige prestaties van de websites. Binnen de SEO audit worden tientallen onderdelen van de website, zowel aan de voor- als achterkant, beoordeeld. Die combinatie van factoren resulteren in een kwaliteitsscore en actieplan. Het actieplan beschrijft de verbeterpunten voor de website. Welke onderdelen van de SEO audit zijn voor bedrijven het meest interessant?

Zoekwoorden en pagina’s

Voor een belangrijk deel draait de SEO audit om zoekwoorden en pagina’s. De zoekwoorden (keywords) zijn termen die gebruikers van de zoekmachine gebruiken om een product of dienst te vinden. Bedrijven willen, vanzelfsprekend, op zoveel mogelijk relevante keywords worden gevonden in de zoekmachine. Een traptrede hoger vinden we de pagina’s. De natuurlijke cohesie tussen zoekwoorden en pagina’s is sterk, omdat men via de zoekwoorden terechtkomt op specifieke plekken (pagina’s) van de website. Naarmate het verband tussen de zoekwoorden en pagina’s groeit, groeit ook de kwaliteitsscore én vindbaarheid van de website.

Technische SEONulmeting website

Techniek is key als het gaat om je website. Zowel aan de voor- als achterkant van je website kunnen technische factoren de kwaliteit van je website beïnvloeden. Beter gezegd: de techniek kan het verschil maken voor je website. Zoekmachines houden dan ook in toenemende mate rekening met aspecten als snelheid, mobile responsive optimalisatie en technische fouten (404’s). Eventuele fouten komen naar voren vanuit de technische audit, en zijn vaak eenvoudig op te lossen wanneer je kiest voor SEO uitbesteden. Het zorgt voor een stevig fundament van je website.

Backlinks profiel

Tot slot vormt het backlinks profiel, ook wel bekend als het linkprofiel, een belangrijk onderdeel van de website. Externe links (backlinks) hebben invloed op de vindbaarheid van je website, en om die vindbaarheid te bevorderen, is een sterk linkprofiel onmiskenbaar belangrijk. Hoe doe je dat? Een backlink profiel kan je zelf opbouwen, maar ontstaat voor een belangrijk deel ook natuurlijk. Beïnvloedt het linkprofiel de vindbaarheid van je website in negatieve zin, dan is het verstandig om hier zelf in te investeren.

Doelstellingen formuleren

Een nulmeting zou je als een ‘goed voornemen’ kunnen zien. Vanuit een momentopname ga je toewerken naar reeds geformuleerde doelstellingen. Welke doelstellingen je wilt koppelen, dat is vaak een directe afgeleide van de nulmeting:

  1. Meer pagina’s in de top 10 (i.c.m. zoekwoorden)
  2. De website gebruiksvriendelijker maken (technische audit)
  3. Aantal conversies en leads op de website vergroten
  4. Meer bezoekers op de website verwelkomen
  5. Een sterker backlink profiel opbouwen

Op welke termijn wil je de doelstelling(en) bereiken? De kunst is om realistische doelstellingen te formuleren, aansluitend op de nulmeting.

Voordelen nulmeting

Knowledge is power, oftewel kennis is macht. De macht om vanuit een momentopname te groeien richting een stip op de horizon. Tussendoor kan je effecten doorlopend meten, en weet daardoor of je op de juiste weg bent. Blijkt dat bijsturen vereist is, dan kan je dit binnen het beleid opnemen. Ook zorgt een nulmeting voor structuur; je hebt concrete handvaten voor een lange termijn strategie. Dankzij de nulmeting kan je een logisch plan-van-aanpak ontwikkelen, waarin je op basis van prioritering werkt in de richting van de doelstelling.

Ook een nulmeting voor jouw website laten werken? Wij helpen je graag bij het uitvoeren van een nulmeting en denken mee over een strategie om je online doelstellingen te verwezenlijken.

z in de kleuren paars en blauw logo zichtbaar24